Întrebări frecvente
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la catalin.nicorescu@luxelectric.ro sau la numărul de telefon
+40 737 009 195 / +40 737 009 194.
Ce este programul Electric Up?
Obiectivul programului electric up este acela de a crește producerea energiei electrice prin intermediul surselor regenerabile, de a asigura consumul propriu și înmulțirea stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice. Programul Electric Up este reprezentat de o finanțare nerambursabilă care se acordă pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Programul are ca scop principal producerea de energie cu o putere de 100 kWp Cei care sunt acceptați pentru programul Electric Up beneficiază de un avans de 30% din totalul cheltuielilor eligibile care sunt aprobate.
Cine poate să beneficieze de o astfel de finanțare?
Persoanele fizice care au domiciliul în România pot aplică fără probleme pentru acest program în cazul în care imobilul construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate. Proprietarii trebuie să își exprime acordul, iar apoi se poate aplica pentru acest program de finanțare. Este foarte important ca respectivul imobil să nu fie implicat în niciun litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești deoarece în acest caz finanțarea nu va fi posibilă.
Care sunt documentele necesare pentru a aplica la acest program?
- Cea mai importantă este cererea de finanțare.
- Următorul document foarte important este actul de identitate al solicitantului.
- Veți mai avea nevoie și de extrasul de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului deoarece constituie locul în care se va implementa proiectul.
- Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat.
- Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale.

ASPECTE IMPORTANTE: Toate documentele care sunt necesare pentru acest program trebuie să fie valabile la data înscrierii iar extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii.
Dacă este vorba despre un imobil care are mai mulți coproprietari doar una dintre cererile de finantare va fi luata in considerare.
Cum mă pot înscrie?
Înscrierile se efectuează la instalatorii care sunt validați de fondul pentru mediu.
Cum poți să iei legătura cu noi?
Ne puteți apela la numărele de telefon +40 737 009 195 / +40 737 009 194 sau la adresa de email catalin.nicorescu@luxelectric.ro.